Academic Leadership: Effective leadership | Todd Pollack, MD
16639
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16639,bridge-core-1.0.4,translatepress-vi,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-18.0.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Bác sĩ Todd Pollack

Giám đốc HAIVN

Phó giáo sư Y khoa, Trường Y khoa Havard

  • Bác sĩ Pollack là một trợ lý giáo sư y khoa tại Trường y khoa Harvard, một chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess, và là Giám đốc quốc gia của Tổ chức hợp tác phát triển sức khỏe ở Việt Nam (Partnership for Health Advancement in Vietnam- HAIVN), một chương trình toàn cầu của Đại học Harvard với nhiệm vụ cải thiện chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Ông đã nhận bằng thạc sĩ năm 2003 từ Đại học Y khoa Temple và hoàn thành chương trình nội trú về nội khoa và học bổng về các bệnh truyền nhiễm và HIV tại Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess. Sau khi hoàn thành các khóa đào tạo vào năm 2009, ông chuyển đến Việt Nam để đào tạo lâm sàng và tư vấn cho nhân viên y tế Việt Nam về chăm sóc HIV theo Kế hoạch Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống AIDS (US President's Emergency Plan For AIDS Relief- PEPFAR). Trong gần mười năm, bac sĩ Pollack đã hỗ trợ Bộ Y tế Việt Nam trong việc thực hiện chương trình quốc gia về HIV của mình. Ông đã làm việc để mang lại sự đổi mới trong đào tạo y tế bằng cách thúc đẩy giáo dục qua mạng thông qua hội thảo trên web và sử dụng công nghệ y tế viễn thông để có thể cố vấn cho nhân viên y tế trong lĩnh vực này. Những sáng kiến ​​này đã cải thiện khả năng tiếp cận tới đào tạo và chuyên gia của nhân viên y tế.
  • Bác sĩ Pollack cũng đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam để cải thiện hệ thống giáo dục y tế thông qua đổi mới chương trình giảng dạy và phát triển chính sách. Thông qua IMPACT MED Alliance, một dự án do USAID tài trợ, HAIVN đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 5 trường đại học y khoa trong cải cách toàn diện chương trình giảng dạy y khoa tổng quát của đại học. Công việc này gần đây đã được mở rộng để bao gồm cải cách đào tạo nội trú sau đại học.
  • Là Giám đốc Quốc gia của HAIVN, bác sĩ Pollack giám sát hai văn phòng dự án và lãnh đạo tất cả các hoạt động của dự án bao gồm đào tạo và tư vấn nhân viên y tế về HIV, cải thiện chất lượng, tăng cường kiểm soát và phòng ngừa nhiễm trùng bệnh viện, phát triển chính sách giáo dục y tế và cải cách chương trình giáo dục y khoa. Nghiên cứu của bác sĩ Pollack tập trung vào việc theo dõi bệnh nhân nhiễm HIV ở các nước thu nhập trung bình thấp trên cận lâm sàng. Ông là PI của một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên kiểm tra tác động của việc theo dõi tải lượng virus thường quy trên bệnh nhân nhiễm HIV ở Việt Nam. Ông cũng đang nghiên cứu việc sử dụng giọt máu khô để theo dõi tải lượng virus.