Academic Leadership: Effective leadership | Tran Diep Tuan, MD, PhD
164
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-164,bridge-core-1.0.4,translatepress-vi,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-18.0.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

PGS. TS. Trần Diệp Tuấn

Giám đốc chương trình

Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. HCM

Phó giáo sư Nhi khoa

  • Phó giáo sư Trần Diệp Tuấn là hiệu trưởng của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (University of Medicine and Pharmacy- UMP), là một trong hai trường đại học y khoa có ảnh hưởng nhất ở Việt Nam. Dưới nhiệm kỳ của mình, UMP đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của mình đối với sự đổi mới và cải tiến chất lượng.
  • Phó giáo sư Trần Diệp Tuấn đã nhận bằng thạc sĩ loại xuất sắc tại UMP (1989), sau đó đi chuyên về nhi khoa (1990-1993) và về sau là thần kinh nhi. Ông nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Tokyo (1998-2003) và đào tạo sau tiến sĩ tại Viện Khoa học Sinh lý Quốc gia Nhật Bản (2003) và tại Đại học Michigan (2003-2005). Ông là thành viên của Hội Thanh niên Châu Á (1997), Học bổng Monbusho (1998), Giải thưởng John J. Bonica (2002), Hiệp hội Xúc tiến Khoa học Nhật Bản (2003), Tổ chức Nghiên cứu Não bộ Quốc tế (2003), Học bổng Quốc tế của WHO / NINDS về Khoa học thần kinh (2003), khóa học quốc tế cho Trưởng khoa ở Đông Nam Á (2010), Chương trình Dẫn đầu trong đổi mới với Harvard Macy Institute (2013), và Chương trình phát triển lãnh đạo (2016). Mối quan tâm trong nghiên cứu của ông là hình ảnh học trong đau, thần kinh nhi và chất lượng cuộc sống của trẻ em. Ông đã xuất bản hơn 30 bài báo trong các tạp chí được thẩm định quốc tế. Là hiệu trưởng, chương trình chính của ông là làm cho UMP trở thành trường đại học y tế hàng đầu tại Việt Nam và được quốc tế công nhận trong khu vực.